Brøyting

Pris pr gang: 75,- 150,- og 300,- alt avhengig av veiens lengde.
Pris pr time: 600,-
 
Omlegging til vinterdekk

Kontakt

rotsundgaard.com

Anders Boltås
Rotsund gård
Rotsundelv 22
9153 ROTSUND

95964884