Graving

Grøfting, planering, drenering, graving av tomt, vann og kloakk.
Gravemelding ordner vi også.
 
Pris: 700,- pr time
        1500,- transport av maskin
 

Kontakt

rotsundgaard.com

Anders Boltås
Rotsund gård
Rotsundelv 22
9153 ROTSUND

95964884