Om oss

På rotsund gård driver vi i hovedsak med sau. Vi har nå ca 300 vinefora sau, i tilegg har vi hunder, katter og noen kaniner. Gården har ca 450 daa egen dyrket mark og ca 50 daa leiejord.

Som binæring driver vi med utleie av leiligheter for langtidsleie, salg av diverse produkter og maskinkjøring. Gården er i en prosess for å bli "Inn på tunet" gård. Vi ønsker å utvide binæringen til også å gjelde turisme, eventuelt andre grupper. Dette prosjektet jobber vi nå med. 


Kontakt

rotsundgaard.com

Anders Boltås
Rotsund gård
Rotsundelv 22
9153 ROTSUND

95964884