Ved

Bjørk fra Nord Norge av beste kvalitet
 
Pris: 1000,- pr. storsekk (1000 liter)
         80,- pr små sekker (60 liter)
 
 

Kontakt

rotsundgaard.com

Anders Boltås
Rotsund gård
Rotsundelv 22
9153 ROTSUND

95964884